Adventski koncert u Mjenovu
ORF
ORF
Muzika

Adventski koncert u Mjenovu

U znaku Marijanskoga svetka je na drugu adventsku nedilju mjenovski crikveni zbor skupa s tamburaškom grupom Brezovci i seoskom dicom održao adventski koncert. Predstavili su samo marijanske jačke, ar su koncert posvetili Mariji i nje žitku. Program je sastavio kantor i peljač zbora, Eduard Jahns.

On je kot prirpravu za ov koncert pročitao knjigu i životu Blažene Divice Marije a to ga je jako ganulo, je rekao Eduard Jahns prema Hrvatskoj redakciji. A te emocije je kanio i transportirati ovim koncertom. Uz crikveni zbor, tamburaše i seosku dicu su nastupili i frulaši pod peljanjem Gese Buzanić.

Adventski koncert u Mjenovu
ORF
Muzički ansambl dice po peljanjem Gese Buzanić

Cijeli koncert je sastavio Eduard Jahns iako je naravno dostao pomoć od Marka Steinera, peljača Brezovcev i Geze Buzanić, ki su u svoji grupa zavježbali odredjene jačke. Ljetos su pri koncertu predstavili jur poznate ali i nove jačke, a dijelom su jačili i ku tu jačku po nimšku razlaže Eduard Jahns.

Adventski koncert u Mjenovu
ORF
Zborovodja Eduard Jahns je sastavio cijeli adventski koncert
Adventski koncert u Mjenovu
ORF
Pri koncertu i pobožnosti su dica scenski prikazali dogodjaje okolo božićnih svetkov
Adventski koncert u Mjenovu
ORF
Odrašćeni su čitali tekste

Dica da su jako entuziastički sudjelivala pri ovom koncertu i čitanju ča dokazuje da poznaju crikvene i marijanske jačke. To je i jedan cilj zborovodje Eduarda Jahnsa, da atraktivira crikvene jačke za dicu i mladinu i da tako moru laglje pratiti svete maše.

Fotostrecke mit 14 Bildern

Adventski koncert u Mjenovu
ORF
Adventski koncert u Mjenovu sa crikvenim zborom, Brezovci i muzičkim ansamblom dice
Adventski koncert u Mjenovu
ORF
Adventski koncert u Mjenovu sa crikvenim zborom, Brezovci i muzičkim ansamblom dice
Adventski koncert u Mjenovu
ORF
Adventski koncert u Mjenovu sa crikvenim zborom, Brezovci i muzičkim ansamblom dice
Adventski koncert u Mjenovu
ORF
Adventski koncert u Mjenovu sa crikvenim zborom, Brezovci i muzičkim ansamblom dice
Adventski koncert u Mjenovu
ORF
Adventski koncert u Mjenovu sa crikvenim zborom, Brezovci i muzičkim ansamblom dice
Adventski koncert u Mjenovu
ORF
Adventski koncert u Mjenovu sa crikvenim zborom, Brezovci i muzičkim ansamblom dice
Adventski koncert u Mjenovu
ORF
Adventski koncert u Mjenovu sa crikvenim zborom, Brezovci i muzičkim ansamblom dice
Adventski koncert u Mjenovu
ORF
Adventski koncert u Mjenovu sa crikvenim zborom, Brezovci i muzičkim ansamblom dice
Adventski koncert u Mjenovu
ORF
Adventski koncert u Mjenovu sa crikvenim zborom, Brezovci i muzičkim ansamblom dice
Adventski koncert u Mjenovu
ORF
Adventski koncert u Mjenovu sa crikvenim zborom, Brezovci i muzičkim ansamblom dice
Adventski koncert u Mjenovu
ORF
Adventski koncert u Mjenovu sa crikvenim zborom, Brezovci i muzičkim ansamblom dice
Adventski koncert u Mjenovu
ORF
Adventski koncert u Mjenovu sa crikvenim zborom, Brezovci i muzičkim ansamblom dice
Adventski koncert u Mjenovu
ORF
Adventski koncert u Mjenovu sa crikvenim zborom, Brezovci i muzičkim ansamblom dice
Adventski koncert u Mjenovu
ORF
Adventski koncert u Mjenovu sa crikvenim zborom, Brezovci i muzičkim ansamblom dice