Štikapron ognjobranci Wirth i Pavitsich odlikovanje
Roman Zach-Kiesling
Roman Zach-Kiesling
Televizijski program

Odlikovani dva ognjobranci iz Štikaprona

Dva ognjobranci iz Štikaprona, Lukas Pavitsich i Andreas Wirth su u okviru gale u ORF-centru u Beču odlikovani za spašenje žitka. 34- i 36-ljetni ognjobranci su koncem junija pri velikom ognju smeća na deponiji na Feljaku spasili kolegu žitak, ki se je u dimu bio skoro zalipio.

Blizu 300 ognjobranev iz 15 sel je onda sudjelivalo pri gašenju ognja. Kancelarka Brigitte Bierlein je sada Štikaproncem predala časne medalije. Vrhunce gale o ljetošnji austrijanski heroji će ORF emitirati pandiljak, 9.12. u 21.10 na programu ORF 2.

Štikapron ognjobranci Wirth i Pavitsich odlikovanje
Roman Zach-Kiesling
Andreas Wirth i Lukas Pavitsich (1. i 3. muž s live strani) skupa sa saveznom kancelarkom, Brigittom Bierlein
Štikapron ognjobranci Wirth i Pavitsich odlikovanje
Roman Zach-Kiesling