Zelenjaki i Staro vino prezentirali CD „Oko Božića“ u Gerištofu u farskoj crikvi
ORF
ORF
Kultura

Prezentacija CD-a u Gerištofu

Na prvu adventsku nedilju, jedan dan po kiritofu na Jandrinju, su Zelenjaki skupa s klapom Staro vino predstavili svoj novi CD „Oko Božića“ u domaćem selu u Gerištofu. Na albumu su snimili 18 jačak od adventskih, prik božićnih do novoljetnih.

Zelenjaki i Staro vino prezentirali CD „Oko Božića“ u Gerištofu u farskoj crikvi
ORF
Zelenjaki i Staro vino prezentirali CD „Oko Božića“ u Gerištofu u farskoj crikvi
ORF

Već od 60 ljudi je nastupilo u nabito punoj farskoj crikvi u Gerištofu. Predsjednik Zelenjakov Franjo Kröpfl je jako zadovoljan sa cijelim projektom a prezentacija CD-a i koncert u domaćem selu su naravno ča osebujnoga je naglasio Franjo Kröpfl.

Zelenjaki i Staro vino prezentirali CD „Oko Božića“ u Gerištofu u farskoj crikvi
ORF
Predsjednik Zelenjakov, Franjo Kröpfl

Kotrigi Zelenjakov da su jur duže vrime imali želju da se snimi božićni CD. „Jačke su jako stare i skoro pozabljene a ovako imamo mogućnost da je očuvamo“, ovako Franjo Kröpfl. S jedne strani da su adventske, božićne i novoljetne jačke ostavili u onoj lipoti u koj su napišene ali s druge strani da su je adaptirali za današnje prilike, tako da se i med mladimi opet rado jaču, razlaže predsjednik Zelenjakov.

Zelenjaki i Staro vino prezentirali CD „Oko Božića“ u Gerištofu u farskoj crikvi
ORF
Feri Fellinger pelja i Zelenjake i klapu Staro vino

Suradnja s klapom Staro vino je bila zvanaredno dobra iako nij bilo svenek lako prik 60 ljudi na odredjene termine skupa spraviti. Do skupnoga snimanja je došlo ar je muzički peljač Zelenjakov, Feri Fellinger u isto vrime i peljač klape Staro vino.

Zelenjaki i Staro vino prezentirali CD „Oko Božića“ u Gerištofu u farskoj crikvi
ORF

Za aranžmane jačak na albumu „Oko Božića“ je odgovoran muzički peljač Zelenjakov i klape Staro vino, Feri Fellinger. CD ćedu predstaviti Zelenjaki i klapa Staro vino još 14. decembra u dvorcu Tabor u južnom Gradišću.

Fotostrecke mit 15 Bildern

Zelenjaki i Staro vino prezentirali CD „Oko Božića“ u Gerištofu u farskoj crikvi
ORF
Zelenjaki i klapa Staro vino prezentiraju CD „Oko Božića“
Zelenjaki i Staro vino prezentirali CD „Oko Božića“ u Gerištofu u farskoj crikvi
ORF
Zelenjaki i klapa Staro vino prezentiraju CD „Oko Božića“
Zelenjaki i Staro vino prezentirali CD „Oko Božića“ u Gerištofu u farskoj crikvi
ORF
Zelenjaki i klapa Staro vino prezentiraju CD „Oko Božića“
Zelenjaki i Staro vino prezentirali CD „Oko Božića“ u Gerištofu u farskoj crikvi
ORF
Zelenjaki i klapa Staro vino prezentiraju CD „Oko Božića“
Zelenjaki i Staro vino prezentirali CD „Oko Božića“ u Gerištofu u farskoj crikvi
ORF
Zelenjaki i klapa Staro vino prezentiraju CD „Oko Božića“
Zelenjaki i Staro vino prezentirali CD „Oko Božića“ u Gerištofu u farskoj crikvi
ORF
Zelenjaki i klapa Staro vino prezentiraju CD „Oko Božića“
Zelenjaki i Staro vino prezentirali CD „Oko Božića“ u Gerištofu u farskoj crikvi
ORF
Zelenjaki i klapa Staro vino prezentiraju CD „Oko Božića“
Zelenjaki i Staro vino prezentirali CD „Oko Božića“ u Gerištofu u farskoj crikvi
ORF
Zelenjaki i klapa Staro vino prezentiraju CD „Oko Božića“
Zelenjaki i Staro vino prezentirali CD „Oko Božića“ u Gerištofu u farskoj crikvi
ORF
Zelenjaki i klapa Staro vino prezentiraju CD „Oko Božića“
Zelenjaki i Staro vino prezentirali CD „Oko Božića“ u Gerištofu u farskoj crikvi
ORF
Zelenjaki i klapa Staro vino prezentiraju CD „Oko Božića“
Zelenjaki i Staro vino prezentirali CD „Oko Božića“ u Gerištofu u farskoj crikvi
ORF
Zelenjaki i klapa Staro vino prezentiraju CD „Oko Božića“
Zelenjaki i Staro vino prezentirali CD „Oko Božića“ u Gerištofu u farskoj crikvi
ORF
Zelenjaki i klapa Staro vino prezentiraju CD „Oko Božića“
Zelenjaki i Staro vino prezentirali CD „Oko Božića“ u Gerištofu u farskoj crikvi
ORF
Zelenjaki i klapa Staro vino prezentiraju CD „Oko Božića“
Zelenjaki i Staro vino prezentirali CD „Oko Božića“ u Gerištofu u farskoj crikvi
ORF
Zelenjaki i klapa Staro vino prezentiraju CD „Oko Božića“
Zelenjaki i Staro vino prezentirali CD „Oko Božića“ u Gerištofu u farskoj crikvi
ORF
Zelenjaki i klapa Staro vino prezentiraju CD „Oko Božića“