Signation
ORF
ORF
Televizija

Dobar dan Hrvati nedilju u 13.05

Televizijska emisija „Dobar dan Hrvati“ će se nedilju 8.decembra 2019. ljeta početi zaranije nego obično. Magazin za Gradišćanske Hrvate će se emitirati jur u 13.05h u programu ORF 2 Gradišće.

Med drugim će Hrvatska redakcija ORF-a izvještavati o prezentaciji novoga božićnoga CD-a Zelenjakov i Staroga vina u Gerištofu, o „Uri zvijezdic“ u Pinkovcu, o jezičnom naticanju u Gospodarskoj komori u Željeznu i o četiri adventski sajmi u Filežu, Mjenovu, Štikapronu i Cindrofu.

Točan program od Dobar dan Hrvati na drugu adventsku nedilju, ka je ujedno i svetak Prečistoga Prijeća, morete najti ovde.

Kot svaki tajedan će se Dobar dan Hrvati dvakrat nacionalno ponoviti. Reprize pandiljak 9.decembra počinju u 5.00 h u programu ORF 2 i u 8.45 h u tlevizijskom programu ORF III.