Neuer Zubau für das MRT im Krankenhaus Kittsee von außen
ORF/Andreas Herbst
ORF/Andreas Herbst
socijalno

Novi zemaljski masterplan za zdravlje

Zemlja Gradišće je izdjelala takozvani masterplan za zdravlje. Petak su ga prezentirali i izjavili da ćedu u niuzaljskom kotaru graditi novu bolnicu i zatvoriti onu u Gijeci. Tim će ada ostati pet bolnic u Gradišću. Peljač projekta je Johannes Živković iz Stinjakov.

Kako je rekao peljač projekta Johannes Živković će se masterplanom poboljšati situacija za pacijenta u ta smjer, da ćedu u budućnosti bolnice znat ča moraju djelati. To znači da ćedu biti dvi glavne odnosno težišćne bolnice u Željeznu i Borti, a one druge tri su nadalje regionalne bolnice s ambulancami itd.

Landeshauptmann Doskozil präsentierte den Masterplan Gesundheit
Landesmedienservice Burgenland
Johannes Živković (na livo uz zemaljskoga poglavara) je peljač projekta za zdravlje.

Još neznaju kade će biti nova bolnica

Nova bolnica u niuzaljskom kotaru da je potribna, ar je ona u Gijeci prestara, tako Živković. To znači da bi morali jako čuda investirati a konačno ostane ipak stara zgrada, razlaže Živković. Zvana toga selo Gijeca ne leži jako dobro i je teško za dostignuti. Nova bolnica bi morala stati na mjestu, ko je lako za dostignuti. Zasada još nemore reć kade će to biti, ali pogledali su si Gojzu, Niuzalj i Bajdin.

Bolnica u Gijeci otvorena do završetka nove, veće bolnice

Predvidjeno je da bi nova bolnica bila 2030. ljeta gotova, ali točnije još nemoru reći, ar da su stoprv na početku planiranja, tako peljač projekta Johannes Živković. Oni znaju da će bolnica biti veća nego dosadašnje, imat će naime 140 stelj, i da će imati ambulancu i internu. Zvana toga ćedu investirati u dvoja nova vozila za hitnu pomoć i u jedan helikopter. Dosadašnja bolnica u Gijeci će ali djelovati dokle bude nova bolnica otvorena, je rekao Živković.