Petar Tyran i Gabrijela Novak-Karall
Petar Tyran
Petar Tyran
Zabav

Hrvatski bal pod geslom „Crossover“

U Hrvatskom centru u Beču su četvrtak predstavili 73. Hrvatski bal, koga ćedu 18. januara 2020. održati opet u Parkhotelu Schönbrunn. Prezentaciju je oblikovala Šara klapa iz Stinjakov a kanonik Tome Krojer je tom prilikom blagoslovio dvoja balska vina.

Kot veli glavni organizator bala, Petar Tyran, ćedu pod geslom „Crossover/Na poprik“ uplesti druge kulture i stile u program. Primjer zato je grupa „Da Blechhaufn“, ka će uz druge otvoriti bal s posebnimi aranžmani.

U pogledu na moderaciju bala idu ljetos novim putem. Tako će Peter Rešetarić, žurnalist i ORF-moderator s korijeni u Stinjaki, skupa s dvimi ili trimi divojkami peljati krez bal.

Gosti dojdu iz različnih zemalj

Značenje Hrvatskoga bala vidi Petar Tyran u tom, da barem jednoč u ljetu narodna grupa pokaže drugim i većinskomu narodu, da se zna zabavljati na visokom nivou.

Prezentacija programa 73. Hrvatskoga bala u Beču
Petar Tyran
Prezentacija Hrvatskoga bala je bila u Hrvatskom centru

Bal da se sve već pretvara u internacionalnu prirebu, ku pohadjaju i Hrvati iz Slovačke i Ugarske. Najavov da imaju i iz Norveške i Belgije, tako Tyran.

Muzičke grupe su opet iz različnih zemalj

Važno je polag organizatora pri Hrvatskom balu i to, da se šarolikost zrcali i u muziki. Tako ćedu uz druge igrati Paxi, zagrebački Revijski filharmonički orkestar, Koprive iz Ugarske, grupa Cimbalovka Kuštarovci iz Požona, Moliški Hrvati iz Italije a pri otvaranju i Graničari iz Fileža. Kot je rekao Petar Tyran će velika atrikcija bala biti nastup sastava The Frajle.

The Frajle
Hrvatski bal
The Frajle
Šara klapa pri prezentaciji 73. Hrvatskoga  bala
Petar Tyran
Šara klapa iz Stinjakov je muzički oblikovala prezentaciju Hrvatskoga bala
Petar Tyran i Gabrijela Novak-Karall
Petar Tyran
Petar Tyran i Gabrijela Novak-Karall od Hrvatskoga centra

Balsko vino potiče ljetos iz sjevera i juga. Uhudler „Pinkovac edition“ je iz Eltendorfa s grojzem iz Pinkovca a bijeli cuvée „Sunca sjaj“ je od vinogradarov Ehrlicher iz Uzlopa/Velike Hovajne.

Balsko vino
Petar Tyran
Balska vina iz sjevera i juga ..
Tome Krojer blagoslavlja balsko vino
Petar Tyran
… je blagoslovio dušobrižnik Gradišćanskih Hrvatov u Beču, Tome Krojer

72. Hrvatski bal u januara ovoga ljeta je pohodilo blizu 1.200 ljudi.