Mirenje georadarom okolo crikve u Pandrofu
ORF
ORF
Arheologija

U Pandrofu išću ostatke staroga cimitora

U Pandrofu su stručnjaki Ludwig Boltzmann instituta za arheološku prospekciju u Beču nedavno georadarom mirili podzemlje okolo farske crikve. Ovom tehnikom istražuju stručnjaki, je li se pod površinom nahadjaju ostatki staroga cimitora iz sridnjega vijeka.

Pandrof je jur u sridnjem vijeku morao imati farsku crikvu

Prilikom 300. obljetnice crikve u Pandrofu, ku su svečevali 2018. ljeta, su renovirali zgradu i počeli istraživati. Pokidob da crikva ima turam iz 12. ili 13. stoljeća, je Pandrof ada jur sridnjem vijeku morao imati farsku crikvu, veli farnik Franjo Borenić. Samo farske crikve da su u sridnjem vijeku imale pravo, da se okolo njih pokapaju ljudi.

Zadnji dio istraživanja ima cilj najti granice staroga cimitora. Morebit da georadarnim mirenjem najdu fundamente okružne zidi cimitora. Na temelju iskustva, ko je povijesno interesirani Borenić stekao u svoji prethodni fara, bi zid cimitora mogla ležati prilično deset metrov odaljeno od vanjske zidi crikve. To znači da fundamenti zidi ležu morebit pod današnjom glavnom cestom, ada na javnom zemljišću.

Franjo Borenić, farnik Pandrofa
ORF
Franjo Borenić se strastveno zanima za povijest svoje crikve.
Mirenje georadarom okolo crikve u Pandrofu
ORF
Vozilo za georadarno mirenje se vozi po glavnoj cesti u okolici pandrofske crikve.
Harrachova grobna kapela uz pandrofsku crikvu
ORF
Harrachova grobna kapela uz crikvu

Morebit da se najdu ostatki košćarnice, ovako Borenić. Ova da bi mogla ležati južno od crikve prema glavnoj cesti ili pod Harrachovom grobnom kapelom. Borenić n se ufa, da će se ča zanimljivoga najti i da će se to na neki način moći pokazati ili markirati. Farnik je jako zahvalan, da politička općina Pandrof financira georadarno mirenje i da ukupno dobro podupira faru pri istraživanju.

Mirenje georadarom okolo crikve u Pandrofu
ORF
Stručnjaki Boltzmann instituta s farnikom Borenićem

Općina bi vridne rezultate rado prezentirala javnosti

Ako se ča vridnoga najde pri ovom mirenju, bi to ljudem rado pokazali, je rekao vicenačelnik Pandrofa Franjo Huszar. Moguće da se onda iskapa i uredi mjesto, da se vidi ča je pod zemljom. To s veličinom od poldrug do dvih metrov ne mora biti veliko i tehnički je moguće da se to pokrije staklom, si more predstaviti Huszar.

Franjo Huszar, vicenačelnik Pandrofa
ORF
Vicenačelnik Franjo Huszar
Mirenje georadarom okolo crikve u Pandrofu
ORF
Vozilo za georadarno mirenje ima napravu, u koj se nahadja množina antenov.

Elektromagnetski vali za prospekciju tla

Pri georadarnom mirenju se šalju elektromagnetski vali u podzemlje. Signale, ki se onda vraćaju, lovi množina antenov. Od toga se stvara profil sadržajev, ki su pod površinom. U kompliciranom procesu se stvara slika.

Bazna štacija za GPS
ORF
Baznom štacijom GPS-a se more točno odrediti pozicija cijeloga mirenja.

Pri prethodnom mirenju med crikvom i farofom su lokalizirali fundamente stare škole, ku su zrušili 1970-ih ljet.

Fundamenti stare škole u Pandrofu snimljeni georadarom
ORF
Slika kaže fundamente stare škole, ki danas ležu pod travnikom.
Fundamenti stare škole uz pandrofsku crikvu
ORF
Slika iz radarnoga mirenja kombinirana sa satelitskom slikom kaže točno položaj stare škole.