Apfel am Baum
ORF
ORF
Sadogojstvo

Drugi petak u novembru je Dan jabuke

Prilikom dana jabuke upozorava Gradišćanska seljačka komora na važnost regionalnih jabuk. U Gradišću uzgajaju seljaki na površini od prilično 460 hektarov jabuke za jisti. Na 1.000 hektarov sinokoš sa sadovnim stabaljem rastu jabuke, ke se koristu za prešanje soka ili mušta.

Dan jabuke se u Austriji svečuje od 1973. ljeta svenek drugi petak u novembru. Smisao je, da se časti najvažnija i najobljubljenija vrst sada Austrijancev. Tako ji svaka peršona u ljetu prosječno 19.6 kil jabuk.