Bischofshof Eisenstadt
ORF
ORF
Crikva

Željko Odobašić će nastati kanonik

Biškupski vikar i farnik Uzlopa i Trajštofa, Željko Odbašić će nastati kotrig kaptola stolne crikve u Željeznu. Biškup Egidije Živković je nazvistio Odobašićevo imenovanje kanonikom na Martinju.

Ovim korakom kani osigurati zastupničtvo hrvatske narodne grupu u ovom gremiju, ki je značajan za razvitak dijeceze Željezno.

Željko Odobašić je i peljač novoga hrvatskoga vikarijata, ki je naslijedio hrvatsku sekciju u pastoralnom uredu biškupije. Isto na Martinju će generalni vikar Martin Korpitsch nastati novi prepošt stolne crikve.

željko odobašić 60 ljet star jahre alt
ORF
Budući kanonik Željko Odobašić je farnik Trajštofa i Uzlopa i peljač Hrvatskoga vikarijata