Sudioniki kolokvija u Beču
Institut za slavistiku
Institut za slavistiku
Znanost

Prvi južnoslavistički kolokvij na Slavistiki

Na Institutu za slavistiku Bečkoga sveučilišća su četvrtak i petak priredili prvi Južnoslavistički kolokvij. Održali su 15 prezentacijov iz različnih dijelov južnoslavenskoga prostora pri ki su študenti doktorskih i postdoktorskih študijev tematizirali literaturu, povijest i umjetnost.

Sveučilišna asistentica na Institutu za slavistiku Bečkoga sveučilišća Katarina Tyran je jako zadovoljna s prvim dvodnevnim forumom. Rekla je da su „u principu svi tematizirani teksti bili takovi članki ili odlomki disertacijov ki stoju pred objavom, a upravo zato je bio ov forum dobra prilika za komentare i ideje za dodatnu literaturu i moguće korekcije pred službenom objavom."

Tyran je nadalje rekla da su svi sudioniki dostali čuda korisnih inputov, a to da je jako važno za daljnje istraživanje.

Sveučilišna asistentica Tyran je pri forumu predstavila teoretski pristup svojemu projektu ki je mišljen za nje habilitaciju, u koj se kani baviti s funkcijami pismenoga sistema (ćirilica, glagoljica, latinica) i s pitanjem ke vizualne, socijalne aspekte i implikacije ta pisma imaju.

Sudioniki iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Poljske, Švicarske, Italije, Nimške i Austrije su se po prvi put našli pri južnoslavističkom kolokviju, koga naku organizirati i kljetu opet, ar da je za daljnje djelo i za profesionalni networking mladih stručnjakov jako dobar, je rekla Katarina Tyran.

Sudioniki kolokvija u Beču
Institut za slavistiku
Sudioniki Prvoga južnoslavističkoga kolokvija pri djelu