Priprave u Kugi na mjuzikl "Dodo, ča igraš
Jana Gregorić
Jana Gregorić
dica

Mjuzikl „Dodo“ u Kugi

Prilikom 25. obljetnice postojanja će dičji zbor Kuge 16. i 17. novembra 2019. ljeta na novič predstaviti dvojezični mjuzikl „Mali Dodo, ča igraš“. Tri krat dvi ulazne karte je mogao dobiti, ki je pravilno odgovorio na troja pitanja.

Troja pitanja našega kviza glasu:

  • Gdo je Dodo – ada kakova živina je Dodo?
  • Ki instrumenat igra Dodo?
  • Ča se stane s tim instrumentom?
Ansambl mjuzikla „Dodo, ča igraš“
Kuga
Dodo i njegovi tovaruši se jur marljivo vježbaju za predstavu mjuzikla. U vezi s kvizom Uršl i Anka imaju dobar tip: Dodo nije žirafa!

Pravilni odgovori

U medjuvrimenu smo dostali pravilne odgovore na naša pitanja:

  • Dodo je mala opica, mali orang-utan
  • Dodo si igra gusle
  • gusle spadu u vodu i krokodil je pogrize

Dobitnike čekaju ulaznice za predstave subotu, 16. novembra u 19.00 ili nedilju, 17. novembra u 15.00 u Kugi u Velikom Borištofu. I svi drugi su pozvani na ov dvojezičan mjuzikl dičjega zbora Kuge.