Izložba o obitelji Pejačević
Aleksandra Nagy
Aleksandra Nagy
Povijest

Izložba o veza med Hrvati i Slovaki

U Hrvatskom centru u Beču su pred kratkim otvorili izložbu o obitelji Pejačević i kulturno-povijesni veza Hrvatov i Slovačkov. Obitelj Pejačević je bila odgovorna za doseljenje slovačke manjine na područje današnjega varoša Našice. Na inicijativu Hrvatskoga veleposlanstva u Beču su Slovački centar za kulturu Našice i Zavičajni muzej u Našica sastavili 15 tablov s informacijami i slikami.

Na poziv obitelji Pejačevič naselili su se naselili Slovaki iz siromašnijih krajev sjeverne Slovačke u okolici Našic, je rekla kuratorica izložbe, Tatjana Seničanin. Njeva zadaća je bila da krču lozu u okolice Našic. Ali veze nisu bile samo poslovne naravi. Na području naobrazbe su se Pejačevići na primjer skrbili za to, da su siromašna dica iz slovačkih obitelji mogla pohadjati škole.

Izložba o obitelji Pejačević
Aleksandra Nagy
Izložba o obitelji Pejačević
Aleksandra Nagy
Izložba je sastavna na slovačkom, hrvatskom i nimškom jeziku.

Sela slovačkih doseljenikov na našičkom području su dostajala i imena po pokojni kotrigi obitelji Pejačević, tako na primjer Našički Markovac prema Marku Pejačeviću ili Jelisavac po Elizabeti Pejačević. Plemićka obitelj je podupirala i vjerski život Slovakov u Hrvatskoj, tako je na primjer financirala izgradnju kapelice u Našičkom Markovcu i u njoj kip Svetoga Marka.

Obitelj Pejačević je uostalom darovala Hrvatskoj dva bane, i to Teodora i Ladislava, kot i i prvu suvrimenu kompozitoricu Doru Pejačević. Pri svetačnom otvaranju su med gosti bili nazoči László i Mara Anna Pejačević.

Izložba o obitelji Pejačević
Aleksandra Nagy
Kotrigi obitelji Pejačević su bili nazoči pri otvaranju izložbe.
Izložba o obitelji Pejačević
Aleksandra Nagy
Pri otvaranju su zaglušale kompozicije i Dore Pejačević.
Izložba o obitelji Pejačević
Aleksandra Nagy
Izložba se more pogledati u djelatnom vrimenu Hrvatskoga centra.

Večer su muzički oblikovali Karla Križ i Venčeslav Križ s kompozicijami Dore Pejačević i Fritza Kreislera. Izložba u Hrvatskom centru u Beču je otvorena do 20. oktobra.