Jubilarni koncert Tamburice Nova Gora
ORF
ORF
Jubilej

20 ljet Tamburica Nova Gora

Tamburaško društvo Nova Gora svečevalo je projdući vikend 20. obljetnicu postojanja. Pri jubilarnom koncertu u seoskoj krčmi Novaković-Žifković je grupa dvi ure dugo zabavjala domaću publiku. S tamburaši je nastupio i mišani zbor, a prezentirala se je i naraštajna grupa.

Prvo tamburaško društvo u Novoj Gori se je utemeljilo jur 1934. ljeta. Ali nacionalsocijalisti su jur četira ljeta kašnje društvo opet raspustili. 1968. ljeta su po drugi put osnovali društvo. Ali društvo se nije dugo držalo. Pred 20imi ljeti su Novogorci nanovič pokrenuli tamburaško društvo.

Kristijan Konrad, predsjednik Tamburice Nova Gora
ORF
Predsjednik društva je Kristijan Konrad

Neki kotrigi sadašnjega sastava jur od 1960-ih ljet igraju u tamburaškom društvu. Tamburaško društvo Nove Gore ima ukupno 30 kotrigov.

Fotostrecke mit 19 Bildern

Jubilarni koncert Tamburice Nova Gora
ORF
Jubilarni koncert Tamburice Nova Gora prilikom 20. obljetnice postojanja
Jubilarni koncert Tamburice Nova Gora
ORF
Jubilarni koncert Tamburice Nova Gora prilikom 20. obljetnice postojanja
Jubilarni koncert Tamburice Nova Gora
ORF
Jubilarni koncert Tamburice Nova Gora prilikom 20. obljetnice postojanja
Jubilarni koncert Tamburice Nova Gora
ORF
Jubilarni koncert Tamburice Nova Gora prilikom 20. obljetnice postojanja
Jubilarni koncert Tamburice Nova Gora
ORF
Jubilarni koncert Tamburice Nova Gora prilikom 20. obljetnice postojanja
Jubilarni koncert Tamburice Nova Gora
ORF
Jubilarni koncert Tamburice Nova Gora prilikom 20. obljetnice postojanja
Jubilarni koncert Tamburice Nova Gora
ORF
Jubilarni koncert Tamburice Nova Gora prilikom 20. obljetnice postojanja
Jubilarni koncert Tamburice Nova Gora
ORF
Jubilarni koncert Tamburice Nova Gora prilikom 20. obljetnice postojanja
Jubilarni koncert Tamburice Nova Gora
ORF
Jubilarni koncert Tamburice Nova Gora prilikom 20. obljetnice postojanja
Jubilarni koncert Tamburice Nova Gora
ORF
Jubilarni koncert Tamburice Nova Gora prilikom 20. obljetnice postojanja
Jubilarni koncert Tamburice Nova Gora
ORF
Jubilarni koncert Tamburice Nova Gora prilikom 20. obljetnice postojanja
Jubilarni koncert Tamburice Nova Gora
ORF
Jubilarni koncert Tamburice Nova Gora prilikom 20. obljetnice postojanja
Jubilarni koncert Tamburice Nova Gora
ORF
Jubilarni koncert Tamburice Nova Gora prilikom 20. obljetnice postojanja
Jubilarni koncert Tamburice Nova Gora
ORF
Jubilarni koncert Tamburice Nova Gora prilikom 20. obljetnice postojanja
Jubilarni koncert Tamburice Nova Gora
ORF
Jubilarni koncert Tamburice Nova Gora prilikom 20. obljetnice postojanja
Jubilarni koncert Tamburice Nova Gora
ORF
Jubilarni koncert Tamburice Nova Gora prilikom 20. obljetnice postojanja
Kristijan Konrad, predsjednik Tamburice Nova Gora
ORF
Kristijan Konrad, predsjednik Tamburice Nova Gora
Jubilarni koncert Tamburice Nova Gora
ORF
Jubilarni koncert Tamburice Nova Gora prilikom 20. obljetnice postojanja
Jubilarni koncert Tamburice Nova Gora
ORF
Jubilarni koncert Tamburice Nova Gora prilikom 20. obljetnice postojanja

Naraštajna grupa takozvani „miniji“ ima 11 kotrigov, a vježba ju Vili Jandrišić od Muzičke škole jug. Dica i mladina slabo vladaju hrvatskim jezikom. Tim važnije je društvo za opstanak hrvatskoga jezika u selu.

Jubilarni koncert Tamburice Nova Gora
ORF
Naraštajna grupa Tamburice Nova Gora ima 11 kotrigov.

U drugoj polovici koncerta se je Tamburici pridružio mišani zbor Nove Gore. Za člane obadvih grup je važno da redovito skupa dojdu. Jedan put u tajednu imaju probu. Nastupaju pred svim u selu pri kiritofu, adventskom koncertu i ponekad pri piri.

Jubilarni koncert Tamburice Nova Gora
ORF
Mišani zbor i Tamburica Nova Gora redovito skupa vježbaju i nastupaju

Božićni koncert i vrhunac društvenoga ljeta će ovo ljeto biti 8. decembra u crikvi u Novoj Gori.