Mapa „Govorimo Hrvatski – Kroatisch Intensiv“
ORF
ORF
Jezik

Dvi nove mape za Hrvatski

Prezidij SPÖ-mandatarov u hrvatski i mišanojezični općina Gradišća je izdao dva udžbenike u obliku mapov za dicu kot pomagalo pri učnji hrvatskoga jezika. Autorica ovih dvih udžbenikov je Eva Palković. Udžbeniki su tako sastavljeni da se dica slikami i odredjenimi igrami bavu hrvatskim jezikom. Uz razlaganje izgovora riči u prispodobi s nimškim jezikom, ide za učnju riči i rečenic.

Mapa „Govorimo Hrvatski – Kroatisch Intensiv“
ORF
Eva Palković je autorica udžbenikov u obliku mape
Mapa „Govorimo Hrvatski – Kroatisch Intensiv“
ORF
U čuvarnici Trajštofa koristu podloge za učnju hrvatskoga jezika jur nekoliko ljet
Mapa „Govorimo Hrvatski – Kroatisch Intensiv“
ORF
Podlogi za igrajuć način učnje hrvatskoga jezika

U udžbeniki predstavljaju odredjene teme kot na primjer živine, sadje, farbe ili neka zbivanja tokom ljeta. Ove mape su darovali svim dvojezičnim čuvarnicam i osnovnim školam je rekao predsjednik Prezidija SPÖ-mandatarov u hrvatski i mišanojezični općina Gradišća, Viktor Hergović.