Prikgranični projekt ArcheON
ORF
ORF
Povijest

Prikgranični projekt ArcheON

U Šampovaru u bortanskom kotaru su pandiljak navečer prezentirali prikgranični arheološki projekt s imenom ArcheON. U okviru ovoga projekta kanu atraktivirati skupno arheološko jerbinstvo južnoga Gradišća i granične regije u Ugarskoj.

U okviru projekta ArcheON će djelatna grupa znanstvenikov proširiti rezultate dosadašnjih iskapanj za turistički sektor ali i prezentirati spoznaja novih iskapanj.

Prikgranični projekt ArcheON
ORF
U projektu ArcheON su uključeni i humki u Čembi, kade imaju i izložbu o grobi
Prikgranični projekt ArcheON
ORF
Tablice ćedu biti trojezične, dati ćedu informacije i na hrvatskom jeziku kot u izložbi u Čembi

Kanu točnije istraživati humke u Čembi

Uvezana je i općina Čemba, kade ćedu na primjer kljetu dalje istraživati humke. U fokusu zanstvenikov je osebujan grob. Daljnja mjesta iskapanj u Gradišću ćedu biti u Podgorju i Šampovaru.

Na ugarskoj strani ćedu arheologi istraživati Mercurius svetišće u Sambotelu. Znanstveniki predvidjaju uz drugo napraviti karte i appe za putovanje. Trijezične table neka informiraju zainteresirane ljude o arheološki spoznaja.

Prikgranični projekt ArcheON
ORF
Humak u čembanskoj lozi

Sudjeluju muzeji i općine ov i onkraj granice

Partneri projekta ArcheON su uz druge Zemaljski muzej Gradišće, Savarija muzej u Sambotelu, turistički savezi Borta i Sambotel, isto kot i općine Čemba i Šampovar.

Stroški projekta iznašaju kih 600.000 eurov.

Prikgranični projekt ArcheON
ORF
U Šampovaru u bortanskom kotaru su predstavili prikgranični arheološki projekt „ArcheON“