Galerija Tulipan pri Dugoj noći muzejov
ORF
ORF
Kultura

Galerija Tulipan pri Dugoj noći muzejov

Projduću subotu je ORF po 20. put širom Austrije pozvao na Dugu noć muzejov. U Gradišću su sudjelivale brojne institucije tako i galerija Tulipan u Trajštofu. U galeriji čuvaju kih 150 originalov umjetnika Ralfa Eggera, ki je u prošli četiri desetljeći živio u Trajštofu.

Pri Dugoj noći muzejov kažu svenek druge kipe ovoga umjetnika, ki je rodom iz Štajerske i ki je umro lani na kraju ljeta.

Već pohodnikov nego u prošli dvoji ljeti

Galerija Tulipan u Trajštofu je ljetos jur po treti put sudjelivala pri Dugoj ORF-noći muzejev i je ljetos imala već pohodnikov nego u prošli dvoji ljeti, tako Aida Radić od galerije Tulipan.

Oni se naravno ne moru miriti s drugimi muzeji ili galerijami na primjer u Željeznu, ali oni su jako zadovoljni s brojem ljudi. Ljetos je pohodilo skoro samo stranjskih gostov galeriju Tulipan, a kumaj gdo iz domaćega Trajštofa, je rekla Aida Radić.

Galerija Tulipan pri Dugoj noći muzejov
ORF
U galeriji Tulipan u Trajštofu su jur 2017. ljeta kazali slike umjetnika Ralfa Eggera pri ORF-Dugoj noći muzejov

Galerija i umjetnik Egger poznatiji krez Dugu noć muzejov

Peljali su zainteresiranu publiku krez stalnu izložbu slikara Ralfa Eggera, ki je bio već poznat u 1970. do 1990. ljeti. Publika je rado primila informacije i anegdote o njemu, o njegovi tehnika moljanja i o njegovom stvaranju u toku 40 ljet, tako Aida Radi.

Za dicu su nudili poseban program, kade su mogla crtati noćni metulj, ki je služio kot tema ove priredbe, je rekla Aida Radić od galerije Tulipan. Ova Duga noć muzejov je i za galeriju jako važna, ar tako nastanu pokojni umjetnik i galerija Tulipan poznatiji u Austriji.

Galerija Tulipan pri Dugoj noći muzejov
ORF
Galerija Tulipan je 2017. ljeta po prvi put sudjelivala pri Dugoj noći muzejov

Širom Gradišća je sudjelivalo prik 7.000 ljudi pri Dugoj noći muzejov a širom Austrije su organizatori brojili skoro 390.000 pohodnikov.