Savezni izbori

Rezultat izborov u Vulkaprodrštofu

Pri izbori u Nacionalno vijeće su stanovniki općine 29. septembra glasovali onako, kot kaže dolnja grafika. Rezultati ne sadržavaju sve glase ljudi, ki su odibirali pomoću izbornih karat.

Rezultat iz sela
ORF

Ovako je Vulkaprodrštof odibirao pred dvimi ljeti

Rezultat iz općine
ORF

Link: