Savezni izbori

Rezultat izborov u Vorištanu

Pri izbori u Nacionalno vijeće su stanovniki općine 29. septembra glasovali onako, kot kaže dolnja grafika. Rezultati ne sadržavaju glase ljudi, ki su odibirali pomoću izbornih karat.

Rezultat iz sela
ORF

Ovako je Vorištan odibirao pred dvimi ljeti:

Rezultat iz općine
ORF

Link: