Zlata maša Ante Kolića u Undi
ORF
ORF

Ante Kolić svečuje 75. rodjendan

Dušobrižnik Ante Kolić danas svečuje svoj 75. rodjendan. Duhovni savjetnik, dr. mag. Kolić se je rodio 1944. ljeta u Glavani na Istri. U 1971. ljetu je došao kot drugi dušobrižnik iz Hrvatske med Gradišćanske Hrvate. Na početku je bio dušobrižnik u Frakanavi, kade je poslovao do 1979. ljeta.

Zlata maša Ante Kolića u Undi
ORF
Ante Kolić je ljetos na Petrovu u Undi svečevao svoju zlatu mašu

Kot dušobrižnik zalagao za siromahe i mladinu

On je bio nadležan za dekanatsku mladinu. Prik 35 ljet dugo je bio pak farnik u Ratištofu, a preuzeo je i fare Malištrof pak Uberlojštrof. U svojem vrimenu kot farnik Ratištofa je dao obnoviti hodočasnu crikvu zvana i znutra. Kolić je stupio 2015. u mirovinu i sada živi u Lučmanu. Redovito pomaže u hrvatski fara u Ugarskoj kot i onde, kade ga tribaju.

Zlata maša Ante Kolića u Undi
ORF
Ante Kolić je kod vjernikov poznat za svoj humor

Kolić je pomagao pri sastavljanju velikoga rimskoga misala, a uredjivao je i dekanatski časopis „Život“. Stekao si je ime kot organizator pomoćnih transportov na mjesta, kade je pomoć potribna. Ljetos na Petrovu je svečevao svoju zlatu mašu.