Lovreta hrvatsko shodišće 375 ljet milosna kapela
privatna slika
ORF
vjera

Hrvatsko shodišće u Lovreti

Vičernjom je otpodne završilo dvodnevno hrvatsko shodišće u baziliki u Lovreti. Tradicionalno shodišće k žalosnomu kipu Črne madone je ljetos stalo u znaku jubileja 375 ljet milosna kapela. Svetačnu mašu subotu navečer je služio biškup Egidije Živković uz brojne subrate. Zatim je bio ophod sa svićami.

Muzički oblikovala je mašu u subotu Tamburica Vlahija iz Bandola. Nediljnu mašu je služio farnik David Grandić uz muzikalnu pratnju Poljancev iz Vulkaprodrštofa. Na obadva dane je sudjelivalo kih 1.300 vjernikov. Biškupski vikar za hrvatske posle, Željko Odobašić je jako zadovoljan s ljetošnjim shodišćem ar da je vladala jako harmonična štimunga.

Lovreta hrvatsko shodišće 375 ljet milosna kapela
privatna slika
Bazilika u Lovreti je subotu navečer puna pri ulazu duhovnikov.
Lovreta hrvatsko shodišće 375 ljet milosna kapela
privatna slika
Biškup Egidije Živković je skupa s brojnimi subrati služio svetačnu mašu u lovretanskoj baziliki.
Lovreta hrvatsko shodišće 375 ljet milosna kapela
privatna slika
Čuvar bazilike je pater Štefan Vukić.

Već od 100 vjernikov hodočastilo piše

Jur subotu je oko 120 hodočasnikov iz hrvatskih sel sjevernoga Gradišća kot i Koljnofa piše išlo u Lovretu. Ovo shodišće je zvećega obljubljeno za Hrvate u sjevernom Gradišću, tako Željko Odobašić, ali dojdu i vjerniki iz drugih regijov. Ov put su subotu pozvali tamburašku grupu Vlaiju, tako da se je iz Bandola i okolice dovezao bus s brojnimi vjerniki, je rekao Odobašić.

Fotostrecke mit 10 Bildern

Lovreta hrvatsko shodišće 375 ljet milosna kapela hodočasna grupa Cindrof
privatna slika
Hodočasnike iz Cindrofa je pratio farnik Tome Krojer.
Lovreta hrvatsko shodišće 375 ljet milosna kapela hodočasna grupa Cindrof Tome Krojer
privatna slika
Cindrofski hodočasniki s farnikom Tomom Krojerom.
Lovreta hrvatsko shodišće 375 ljet milosna kapela
privatna slika
Hodočasniki iz sjevernoga Gradišća svako ljeto piše idu u Lovretu.
Lovreta hrvatsko shodišće 375 ljet milosna kapela
privatna slika
Hodočasniki na putu u Lovretu.
Lovreta hrvatsko shodišće 375 ljet milosna kapela hodočasna grupa Vulkaprodrštof
privatna slika
Hodočasniki iz Vulkaprodrštofa na pauzi.
Lovreta hrvatsko shodišće 375 ljet milosna kapela hodočasna grupa Koljnof Klimpuh
privatna slika
Klimpuški hodočasniki se svako ljeto strefu u Željeznu s hodočasniki iz Koljnofa (na livo). Koljnofci su jur od jutra na putu, Klimpušci štartaju oko podneva. Odavle idu skupa u Lovretu.
Lovreta hrvatsko shodišće 375 ljet milosna kapela hodočasna grupa Koljnof Klimpuh Mafred Eisner
privatna slika
Hodočasniki iz Klimpuha i Koljnofa gaju jur ljeta dugo prijateljstvo.
Lovreta hrvatsko shodišće 375 ljet milosna kapela hodočasna grupa Rasporak Manfred Eisner
privatna slika
I iz Rasporka idu piše u Lovretu.
Lovreta hrvatsko shodišće 375 ljet milosna kapela hodočasna grupa Rasporak
privatna slika
Hodočasniki iz Rasporka
Lovreta hrvatsko shodišće 375 ljet milosna kapela hodočasna grupa Klimpuh
privatna slika
Hodočasniki iz Klimpuha i Koljnofa

Hrvatska shodišća jur od 17. stoljeća

Hrvatska shodišća u Lovretu postoju od 1698. ljeta. U tom ljetu je hodočasnica, na putu domom iz Lovrete umrla u Cundravi. U Lovretanskom dijarijumu su shodišća dokumentirana stoprv od 1731. ljeta. Onda su hodočasniki dohadjali i u juliju, na Pohodjenje Marijino u Lovretu, a od 1728. ljeta je rodjeni Klimpušac pater Filibert Vojnić nastao prior servitov u Lovreti.

375 ljet milosna kapela

Ljetošnje shodišće je stalo u znaku jubileja 375 ljet milosna kapela. Tom prilikom su u kapeli ljudi mogli pogledati renoviranu štatuu Majke Božje, koj su ugarsko-kalvinistički plemići bili odsikli glavu. Baroknu štatuu su 2016. ljeta našli i od onda su ju renovirali. Sada se nahadja u grobu na skradnjoj strani oltara milosne kapele.

madona Lovreta gotova
ORF
Štatua leži u grobu za oltarom milosne kapele u Lovreti.