Finger zeigt auf Smart Meter
ORF
ORF
Energija

U peteri kotari su montirali smart metere

70 procentov gradišćanskih domaćinstav ima jur inštalirano smart meter. Kako javlja Mriža Gradišća su jur u peteri kotari montirali nova brojila, i to u kotari Jeništrof, Novi Grad, Borta, Gornja Pulja i Matrštof.

Kih 145.000 digitalnih inteligentnih brojil struje je jur aktivirano. Do 2020. ljeta ćedu završiti inštalaciju širom Gradišća.