Hrvatski centar išće učitelje za dičje tečaje
ORF
ORF
Školovanje

Hrvatski centar išće učitelje za dičje tečaje

Hrvatski centar u Beču išće za svoje hrvatske jezične tečaje za dicu učitelje ili učiteljice. Koncem septembra ćedu naime krenuti jezični tečaji i jezična hiža za dicu u starosti od 3 do 15 ljet.

S jedne strani kanu ovako osigurati dosadašnju ponudu a s druge strani proširiti dosadašnji team.

Hrvatski centar išće učitelje za dičje tečaje
ORF
Važno je, da učitelj ili učetlijica dici na kreativan i veseo način posredjuje hrvatski jezik

Veselje na djelu s dicom i znanje hrvatskoga jezika

Zainteresirani ne tribaju imati gotovu pedagošku ni jezičnu izobrazbu, je rekla poslovoditeljica Hrvatskoga centra, Gabriela Novak-Karall. Najvažnije je, da imaju zainteresirani aktivno znanje hrvatskoga jezika na materinskom nivou i veselje djelati s dicom. Moru se javiti študenti u izobrazbi za učitelja ili študenti na slavistiki.

Ide zato, da na kreativan i veseo način posredjuju dici hrvatski jezik, tako Gabriela Novak-Karall. Prvi termin za jezičnu hižu za dicu početo od 3 ljet će biti subotu 28. septembra. A jezični tečaji za dicu od 7 do 10 odnosno od 11 do 16 ljet ćedu početi 30. septembra. Najave su željne do 20. septembra, kada je i ulična fešta a tim i početak svečevanj jubilarnoga ljeta 25 ljet Hrvatski centar u Beču.

Gabriela Novak-Karall, Minimetron i 25 ljet Viverica
ORF
Gabriela Novak-Karall je poslovoditeljica Hrvatskoga centra

Imaju dost učiteljic za tečaje za odrašćene

Jezični tečaji za odrašćene za gradišćanskohrvatski i standardni hrvatski jezik su osigurani, onde imaju dvi učiteljice ke ćedu i nadalje podučavati, je rekla Gabriela Novak-Karall, poslovoditeljica Hrvatskoga centra.

Tečaji za odrašćene ćedu početi 30. septembra i 1. oktobra.

Hrvatski centar išće učitelje za dičje tečaje
ORF
Prvi termin za jezičnu hižu će biti subotu 28. septembra