Spomenmaša za mučenika Antona Semelikera
ORF
privat
povijest

100 ljet Fileška buna

Pred 100 ljeti su stanovniki Fileža, Mjenova i okolice doživili burne dane. Početkom aprila 1919. ljeta je naime u tadašnjoj Ugarskoj zbusnula buna protiv novo upeljanoga komunističkoga režima. U okviru bune su umrle tri peršone iz Mjenova i Fileža, a kriva osuda prema tadašnjemu farniku Antonu Semelikeru je peljala do njegove egzekucije.

Prilikom 100. obljetnice smrti četirih peršon i fileške bune je Literarno i kulturno društvo LIKUD Filež organiziralo osebujnu kazališnu predstavu i spomenmašu s polaganjem vijenca na fileškom cimitoru.

Četire predstave u Filežu je pohodilo svega skupa 600 zainteresiranih.

Igrokaz „Fileška buna“
ORF

U Šopronu su podigli spomenploču u čast umorenomu farniku, ki se je narodio u Vulkaprodrštofu.

Antun Semeliker
privat

U slijedećem smo saželi izvještavanje Hrvatske redakcije na radiju i u televiziji:

Kulturni tajedan 22.april 2019:

Poslušajte priliku 18.april 2019:

Dobar dan Hrvati 21.april 2019: