pcm putujuća celjanska marija shodisce Narda
ORF
ORF
vjera

Štacije Putujuće Marije

U kapeli svetoga Benedikta u baziliki u Celju spominje ploča na 50. obljetnicu hrvatskoga shodišća. 1973. ljeta je ondašnji celjanski superior predao kopiju Celjanske Marije Martinu Meršiću mladjemu, dugoljetnomu peljaču hrvatskih shodišć.

 • 2002: Filež
 • 2001: Cindrof
 • 2000: Petrovo Selo
 • 1999: Novo Selo
 • 1998: Trajštof
 • 1997: Koljnof
 • 1996: Vulkaprodrštof
 • 1995: Čemba
 • 1994: Frakanava
 • 1993: Štikapron
 • 1992: Hrvatski Židan
 • 1991: Cogrštof
 • 1990: Pandrof
 • 1989: Stinjaki
 • 1988: Vincjet
 • 1987: Uzlop
 • 1986: Ketelj
 • 1985: Čajta
 • 1984: Nova Gora
 • 1983: Šuševo
 • 1982: Celindof
 • 1981: Čemba
 • 1980: Čajta
 • 1979: Vulkaprodrštof
 • 1978: Pinkovac
 • 1977: Hrvatski Cikljin
 • 1976: Filež
 • 1975: Pandrof
 • 1974: Stinjaki
 • 1973: Veliki Borištof

Dokumentarni film o Putujućoj Mariji Celjanskoj

U januaru 2007. ljeta je ORF Gradišće emitirao dokumentarni film o Putujućoj Celjanskoj Mariji. Urednica Melanie Balasković i kameraman Max Pehm su sprohodili hodočasnike iz Čembe na putu u Celje.