Eine Ärztin bei der Untersuchung mit einem Stetoskop
APA/Helmut Fohringer
APA/Helmut Fohringer
Zdravlje

Zemlja Gradišće podupira i stručne vračitelje

Zemlja Gradišće je proširila svoj masterplan za vračiteljsku opskrbu na selu. Sada ćedu podupirati i stručne vračitelje, ki imaju ugovore s kasami i ki kanu otvoriti vlašću ordinaciju u selu.

Ovim kanu stručnim vračiteljem dati poticaj,da se nastanu u seli ter da se osigura medicinska opskrba u regiji. Podupirat ćedu vračitelje ki imaju ugovor najmanje na pet ljet, je rekao zemaljski poglavar Hans Peter Doskozil.

Frau beim Augenarzt
APA/HERBERT PFARRHOFER
Zdravstveni pregled kod stručnoga vračitelja za oči