Schwamm und Kreide bei Tafel in Schule
ORF.at/Carina Kainz
ORF.at/Carina Kainz
Naobrazba

Potpora za hrvatsku školu u Sambotelu

U Sambotelu je zaklada Joskar-Ola priredila svoju tradicionalnu ljetnu beneficijsku akciju. Ljetos su sve pineze darovali hrvatskomu školskomu centru Mate Meršić Miloradić. Nadzornica za hrvatsko školstvo u Ugarskoj Edita Horvat-Pauković je primila šek od malo već od 6.000 eurov.

Zaklada Joskar-Ola u Sambotelu svako ljeto priredjuje beneficijsku akciju za neki dobrotvorni cilj. Ov put je Hrvatski školski centar Mate Meršić Miloradić dostao pineze, ke su darovala različna društva i poduzeća.

Pinezno podupiranje i od varoša Sambotel

I grad Sambotel predvidja podupirati izgradnju novoga centra za hrvatsku izobrazbu Hrvatov u zapadnoj Ugarskoj. Predvidjena je posebna subvencija od 1.500 eurov.

Sadašnji školski centar će dostati vlašću zgradu

2016. ljeta su počeli djelovanjem u Hrvatskom školskom centru u Sambotelu. Onda ali u zgradi bivšega dičjega doma u Jászai Mári ulici u Sambotelu.

Sada ćedu dostati vlašću zgradu u koj ćedu nuditi hrvatsku izobrazbu od čuvarnice do mature. Centar pelja Hrvatska državna samouprava u Ugarskoj kot filijalu Hrvatskoga školskoga centra Miroslava Krleže u Pečuhu.