Plivači Florijan i Feliks Šumić uspješni Kufstein
plivačka unija Željezno
plivačka unija Željezno
šport

Plivačka braća Šumić uspješna u Kufsteinu

Mladi športaši plivačke unije Željezna su bili uspješni pri saveznom prvenstvu daljinskoga plivanja na otvorenom u Kufsteinu u Tirolu. Med njimi su bili i braća Florijan i Feliks Šumić iz Uzlopa.

Florijan Šumić je osvojio brončanu medaliju pri plivanju dužine od pet kilometrov. Zvana toga se je naticao u štafeti četire pute 1,25 kilometrov. Ovde su dobili srebrnu medaliju. Brat Feliks Šumić je dospio na drugo mjesto pri naticanju od 1,25 kilometrov.