Plajgor
ORF
Općina Plajgor
Manjine

Seoska fešta i Hrvatski dan u Plajgoru

U Plajgoru su na vikend održali Hrvatsku feštu. Od petka do nedilje su imali šarolik zabavni, kulturni i kulinarijski program. Početak „Dana sela – Hrvatskoga dana“ je bio petak s kušanjem vina, a subotu su imali naticanje s traktorskimi kosilicami.

Seoska fešta i hrvatski dan Plajgo
Općina Plajgor
Pri seoskoj fešti su imali i naticanje s traktorskimi kosilicami

Ljudi se kanu družiti i govoriti hrvatski

Nedilju je bio vrhunac fešte s folklornim programom kade je na peldu nastupila tančena folklorna grupa HKD Čakavci iz Hrvatskoga Židana. Dan sela je zasvršio sa svetom mašom kod Peruške Marije u Hrvatskom Židanu, tako Vince Hergović, načelnik Plajgora i predsjednik Društva Gradišćanskih Hrvatov u Ugarskoj.

Prlje su veliko svečevali kiritof na Martinju, ali ta navada da se je zgubila. Tako da su počeli održati fešte u ljetni miseci odnosno su počeli organizirati „Dan sela – Hrvatski dan“, ar se ljudi rado družu i da bi i dica čuli hrvatski jezik.

Vince Hergović
ORF
Vince Hergović je načelnik Plajgora i predsjednik Društva Gradišćanskih Hrvatov u Ugarskoj

Plajgor u blizini Kisega

Plajgor leži na susjedstvu Hrvatskoga Židana.

Selo ima 127 stanovnikov, od kih prilično još polovica govori hrvatski.

U školi imaju 27 dice, ali kumaj još znaju hrvatski.

Drugi školski sistem za opstanak jezika

Hrvatski jezik se zgublja u Plajgoru. Načelnik Vince Hergović misli, da bi morali po pretkipu Hrvatskoga centra u Sambotelu minjati školski sistem, da bi hrvatski jezik mogao opstati u hrvatski seli Ugarske, tako Vince Hergović.

U Plajgoru je u bivšem stanu starogaoca pjesnika Mate Meršića Miloradića hrvatski kulturni dom takozvana „Meršićeva hiža“, ka je nastala na inicijativu pokojnoga farnika Antona Slavića.

Plajgor, Meršićeva hiža
ORF
U Plajgoru je smješćen hrvatski kulturni dom takozvana „Meršićeva hiža"…
Plajgor, Meršićeva hiža
ORF
… u bivšem stanu starogaoca pjesnika Mate Meršića Miloradića