trend staklene floše poduzeće Dobrović sifoner Šmeks
ORF
ORF
gospodarstvo

Sve već pila se prodaje u floša

U ljetno vrime, kad se zdiže temperatura, se zdiže i prodaja pila. Sve već Gradišćancev kupuje svoju mineralnu vodu ali i drugo piće u floša od stakla a ne od plastika. Ov trend potvrdjuju i tršci pila, kot na primjer poduzeće Dobrović u Vulkaprodrštofu.

Obiteljsko poduzeće Dobrović iz Vulkaprodrštofa ima 14 suradnikov

Petar Dobrović u svojem poduzeću vidi da je prodaja u stakleni floša narasla za deset procentov. Uzrok da je sve veća svist za okolišni svit. Pilo da se bolje drži i rači iz staklene floše, tvrdi Dobrović, a zvana toga ostane duglje vrime mrzlo.

sifoner Petar Dobrović Vulkaprodrštof
ORF
Petar Dobrović u svojem poduzeću korišćava samo staklene floše.

Staklene floše se moru 40 puti koristiti

Polag Dobrovića je za baratanje sa staklenimi flošami potriban eficijentan sistem. Floše se operu i pak do 40 puti ponovno napunu.

U vrući ljetni dani kupci najveć potribuju sodu i mineralnu vodu, je rekao Dobrović u razgovoru s Hrvatskom redakcijom. I limonade da su jako obljubljene, tako i njeva vlašća biljna limonada „Šmeks“ ku produciraju od 2013. ljeta. Uza to nudu i brojne druge vlašće produkte.

 trend staklene floše poduzeće Dobrović sifoner Šmeks  Vulkaprodrštof
ORF
Svaku staklenu flošu moru uprati i novo napuniti.
 trend staklene floše poduzeće Dobrović sifoner Šmeks Vulkaprodrštof
ORF
Poduzeće od 2013. ljeta prodaje vlašću biljnu limonadu.

Imaju servis lifranja u stan

Pokidob da su floše od stakla teže nego one od plastika cijenu ljudi servis lifranja, kot to čini poduzeće Dobrović.

Iako se zato plaća su kupci zadovoljni, tvrdi Dobrović. Njeve vlašće limonade se moru samo kod njih kupiti, ali da imaju ugovore i s pojedinimi trgovinami.

 trend staklene floše poduzeće Dobrović sifoner Šmeks  Vulkaprodrštof
ORF
Teretnjak poduzeća Dobrović stane direktno pred stanom kupcev.

Uz postojeću mušteriju se i novi kupci interesiraju za ponudu sifonerov i tršcev pila u staklu.

Uz ekološki aspekt reduciranja plastika broji i regionalni aspekt, naime da malo višom cijenom za servis lifranja u stan podupiraju lokalnoga producenta, tršca i lifranta pila.