Posvećenje zvonov u Štikapronu
ORF
ORF
Vjera

Posvećeni novi zvoni u Štikapronu

U Štikapronu su nedilju posvetili tri nove zvone. Po svetoj maši, ku je muzički oblikovalo tamburaško društvo sela u kapeli su se vjerniki u prošeciji otpravili na farof. Onde je seoski farnik Ignac Ivančić posvetio na trgu pred farofom tri nove zvone.

Pokidob uprav saniraju farsku crikvu Štikaprona ćedu stoprv u dojdućem tajednu ubisiti zvone u renovirani turam.

Posvećenje zvonov u Štikapronu
ORF
Natpisi na novi zvoni su trojezični: na latinskom, nimškom i hrvatskom jeziku
Posvećenje zvonov u Štikapronu
ORF
Farski vikar u Štikapronu, Gerhard Mitrović

Fotostrecke mit 8 Bildern

Posvećenje zvonov u Štikapronu
ORF
Sveta maša je bila u štikapronskoj kapeli ar crikvu izvan sela renoviraju
Posvećenje zvonov u Štikapronu
ORF
Sveta maša i posvećenje novih zvonov u Štikapronu
Posvećenje zvonov u Štikapronu
ORF
Svetu mašu je muzički oblikovao Tamburaški orkestar Štikapron
Posvećenje zvonov u Štikapronu
ORF
Sveta maša i posvećenje novih zvonov u Štikapronu
Posvećenje zvonov u Štikapronu
ORF
Sveta maša i posvećenje novih zvonov u Štikapronu
Posvećenje zvonov u Štikapronu
ORF
Sveta maša i posvećenje novih zvonov u Štikapronu
Posvećenje zvonov u Štikapronu
ORF
Sveta maša i posvećenje novih zvonov u Štikapronu
Posvećenje zvonov u Štikapronu
ORF
Nove zvone su traktorom dovezli pred kapelu

Dosadašnji zvoni u Štikapronu su iz prilično 1920. ljeta je rekao farski vikar, Gerhard Mitrović a pokidob da sada renoviraju crikvu i turam, su se odlučili da ćedu kupiti nove zvone, ki su od bronce.

Fotostrecke mit 12 Bildern

Posvećenje zvonov u Štikapronu
ORF
Po svetoj maši su zvone u ophodu odvezli do štikapronskoga farofa
Posvećenje zvonov u Štikapronu
ORF
Posvećenje novih zvonov u Štikapronu
Posvećenje zvonov u Štikapronu
ORF
Ophod i posvećenje novih zvonov u Štikapronu
Posvećenje zvonov u Štikapronu
ORF
Posvećenje novih zvonov u Štikapronu
Posvećenje zvonov u Štikapronu
ORF
Farnik Ignac Ivančić je posvetio nove zvone
Posvećenje zvonov u Štikapronu
ORF
Svi tri novi zvoni su od bronce
Posvećenje zvonov u Štikapronu
ORF
Jačkarni krug Štikapron je oblikovao posvećenje zvonov
Posvećenje zvonov u Štikapronu
ORF
Najveći zvon je do 750 a najmanji do 300 kilogramov težak
Posvećenje zvonov u Štikapronu
ORF
Posvećenje novih zvonov u Štikapronu
Posvećenje zvonov u Štikapronu
ORF
Stari zvon su licitirali u farskom škadnju
Posvećenje zvonov u Štikapronu
ORF
Farski škadanj u Štikapronu
Posvećenje zvonov u Štikapronu
ORF
Crikvu u Štikapronu renoviraju, zbog toga čuvaju nove zvone u farofu

Dva stare zvone od čelika su prodali na privatne peršone u Štikapronu a treti i najveći stari zvon s prilično 750 kil su prodali u okviru licitacije, ku su počeli svotom od 300 eurov. Prodali su ga konačno za 1.480 eurov na poduzetnicu iz Štikaprona Petru Wirth.

Posvećenje zvonov u Štikapronu
ORF
Licitiran zvon iz 1920. ljeta…
Posvećenje zvonov u Štikapronu
ORF
Posvećenje zvonov u Štikapronu
ORF
… je nabavila poduzetnica Petra Wirth

Petra Wirth je odlučila da će nabavljeni zvon kot spominak dati postaviti kod štikapronske crikve. Dohodak iz prodaje starih zvonov ćedu upotribiti za renoviranje crikve.