Svetačnost u Mokrom Haju
privatna slika
privatna slika
Kultura

Karavana „Po staza naših starih“ u cilju

U Slovačkoj u varoši Šenkvice i Mokrý Háj je nedilju završilo povijesno putovanje „Po staza naših starih“. Grupa od oko 20 ljudi je putovala od prošloga tajedna po slijedi praocev Gradišćanskih Hrvatov. Put je je peljao iz Kostajnice u Hrvatskoj, prik Ugarske i Austrije do Slovačke.

Iz Hrvatske Kostajnice su išli, ar je iz ovoga mjesta dokumentirano, da su se Hrvati iselili i naselili u slovački mjesti Šenkvice i Mokrý Háj, je rekao Rado Jankovič, predsjednik Hrvatskoga kulturnoga saveza u Slovačkoj.

Karavana putuje krez Mokry Haj
Radoslav Jankovič
Karavana „Po staza naših starih“ u Mokrom Haju.

U Mokrom Háju svečuju ljetos 450. obljetnicu doseljenja Hrvatov. To se more zato svečevati ar je ljeto, kad su se doselili Hrvati u ovo mjesto, kade se danas stanovniki već ne pominaju po hrvatsku, dokumentirano na oficijelnom papiru. Ov dokumenat i danas još postoji, razlaže Rado Jankovič. Čuva se u varošu Skalica u Slovačkoj.

Hrvati su se najprvo naselili u Šenkvica. Kad je pak onde bilo preveć stanovnikov i premalo mjesta su neke obitelji odlučile da ćedu stvoriti novo naselje. A ovo naselje su zvali Mokrý Háj.

Svetačnost u Mokrom Haju
privatna slika
Svetačnost u Mokrom Haju prilikom 450. obljetnice doseljenja Hrvatov
Svetačnost u Mokrom Haju
privatna slika

Koristilo se je ime „Na Hrvati“ za Mokry Haj

U Slovačkoj zapravo duga ljeta nisu znali za povijest ovoga sela. Stoprv pred prilično petimi ljeti su doznali o ovi povijesni dogodjaji, povida Radoslav Jankovič. On dodaje da su Slovaki zvali naselje „Na Hrvati“. Pred svim iz Frelištofa, to je nekadašnje hrvatsko selo u južnoj Moravi u Českoj, su koristili ovo ime. Frelištof da leži kih 60 kilometrov odaljeno od Mokroga Hája, ovako Rado Jankovič dalje.

Povijesna karavana „Po staza naših starih“ je nedilju dopodne nastupila i u Šenkvica u Slovačkoj.

Svetačnost u Mokrom Haju
privatna slika
U Mokrom Haju su se folklornim programom spomenuli doseljenja Hrvatov