Seljačka komora ide novim putem

Seljačka komora je petak pozvala na Dan inovacije. Pri tom je referirao sveučilišni profesor Siegfried Pöchtrager o mogućnosti, kako realizirati inovativne ideje u seljačtvu. Tema prvoga sastanka je bilo držanje blaga, od uzgajanja golubov do pužev vinogradnjakov i kaviara.

Kot je rekao predsjednik seljačke komore Niki Berlaković, nudu inovacije i kreativni regionalni produkti malim poduzećem šancu za opstanak.

U seljačtvu i lozarstvu su ona poduzeća uspješnija, ka friže realiziraju nove ideje i ka su sama inovativna, tako Berlaković. To dokazuje i WIFO-študija „Inovacije u seljačtvu“.

Siegfried Pöchacker, Niki Berlaković i Romeo Schermann

Seljačka komora

Siegfried Pöchtrager, Niki Berlaković i Romeo Schermann ...

Kavijar

Kavijar

... ki producira kavijar

Berlaković: seljaki neka ostavu stare staze

Uz tradicionalno seljačtvo u većem stilu kani podupirati seljačka komora šarolist u različne smire. Na primjer: ako u selu fali lodna, bi mogao seljak producirati i prodavati hranu ili si premisliti kakove ponude za turiste, tako Berlaković.

Put neka bude, da definiraju seljaki, ča kanu, da si izračunaju riziko i je li se uopće isplati. Seljačka komore će savjetovati seljakom i pomagati pri financiranju, je nazvistio predsjednik Berlaković.

Želje konzumentov su sve važnije

A mala poduzeća a tim i šarolikost domaćega poljodjelstva da profitiraju od toga, da forsiraju kakove inovativne regionalne produkte, veli Niki Berlaković. Primjeri zato su kavijar iz Gradišća, golubi kot liferanti mesa, gajenje pužov vinogradjankov kot i sadjenje šafrana, artiškov i riže.

Polag sveučilišnoga profesora univerziteta za obdjelivanje tla, Siegfrieda Pöchtragera, je važno, da se želje konzumentov u obzir zamu. Ljudi da si to sve već želju.