Petar Tyran bio gost u OŠ Novo Selo

Glavni urednik Hrvatskih novin, Petar Tyran je srijedu bio gost u čuvarnici i osnovnoj školi Novoga Sela. Predstavio je dici hrvatsku dičju pjesmicu Mate Meršića Miloradića „Krt rova vrt“. Uza to im je predstavio još žive božićne i novoljetne običaje čestitanja, kot i hrvatsku dičju literaturu kot na primjer Gegce i Šaricu.

Petar Tyran se je potrudio da s mimikom i gestikom predstavlja dici svoj program, je rekla direktorica škole Gusti Bučić. Predložio im je, da bi stari običaj božićnoga benčanja i novoljetnoga koledanja opet upeljali. Direktorici Bučić se ta predlog vidi, tako da ćedu se zavježbati običaj.

Petar Tyran gost OŠ čuvarnica Novo Selo

ORF/Serdar Erdost

Petar Tyran je u svojem rodnom selu predavao dici.

Redovito imaju čitanja ili povidanja

U osnovnoj školi u Novom Selu imaju redovito čitanja, kratke predstave ili da im gdo povida povidajku. Uglavnom su to roditelji ili starostarji dice, je rekla direktorica Gusti Bučić. Uopće u adventu im je važno da dica pak meru doli dojdu i da uživaju uz adventski vijenac. „Mi si pak svenek nažgemo sviću na adventskom vijencu i jačimo“, razlaže Bučić.

40 ljet čuvarnica Novo Selo

ORF

I u novoseoskoj čuvarnici se sve manje dice pomina po hrvatsku.

Jačati hrvatski identitet u školi i čuvarnici

Petar Tyran je svoj program predstavio zvećega po hrvatsku. To je bila i intencija, ar dandanas u Novom Selu već nij po sebi razumljivo da dica čuju hrvatsku rič, je rekla direktorica Bučić, ka se s kolegicami u školi pomina samo po hrvatsku.

Osnovnu školu Novo Selo pohadja 30 dice. Na školi podučavaju tri učiteljice.

U tajednu imaju jednu uru u koj se samo po hrvatsku pominaju. U momentu da imaju troju dicu, ka razumu i govoru hrvatski. To je polag direktorice čuda, ar su jur imali ljeta u ki nijedno dite nije znalo hrvatski, je rekla direktorica škole Gusti Bučić.