Obnovljen pilj sv. Leonarda u Uzlopu

Hrvatski kipar Nikola Šanjek je restaurirao pilj sv. Leonarda u Uzlopu. Umjetnik, ki stanuje u Uzlopu, je tri misece dugo obnavljao spomenik na rubu sela. Nalog za restauriranje je dala obitelj Schruiff, na čijem laptu stoji pilj.

08.11.18 uzlop pilj sveti leonhard

ORF

Sveti Leonard potiče iz Francuske i je patron blaga i nekrivih uznikov

Vrimenske neprilike su naškodile kamen

Polag riči Franje Schruiffa seniora je njegova obitelj pred desetimi ljeti kupila zemljišće, na kom se nahadja pilj.

Spomenik od pješćanog kamena da je jur većkrat provizorno popravljen šrafi i vlakom, ali zbog stalnoga uticaja godine, smrzi i vjetra da je glava sveca jur počela pucati, tako Schruiff.

08.11.18 uzlop pilj sveti leonhard

ORF

Restauriranje pilja sv. Leonarda je stalo kih 1.400 eurov. Točna starost pilja nije poznata.