Sastanak zbog graničnih prelazov

Da bi autovozači mogli pasirati daljnijh deset graničnih prelazov med Gradišćem i Ugarskom su formirali djelatnu grupu, ka će se natajedan sastati u Željeznu. Rješenje su prezentirali poglavar Gradišća, Hans Niessl i ugarski ministar vanjskih poslov Péter Szijjártó.

Grenze, Fahrverbote, Schilder

ORF

39 graničnih prelazov moru autovozači iz Ugarske teoretski pasirati autom. Prelaz je ali dozvoljen samo na 29 od njih.

Pendlari se tužu zbog prepovidi vožnje autom

Po kritiki sa strani ugarskih pendlarov išću sada rješenje za ostalih 10 graničnih prelazov, med njimi i prelaz kod Plajgora.

Ovom problematikom će se baviti osebujna djelatna grupa, ka da će se jur sastati dojdući tajedan u Željeznu. U grupi ćedu biti zastupniki Gradišća, austrijanskoga Ministarstva za nutarnje posle i ugarskoga Ministarstva za vanjske posle.

Granični prelazi u hrvatski seli Austrije se moru svi legalno pasirati autom. Odgovarajuće rješenje su pred kratkim označili osebujnimi tablami.