Vinogradari ljetos natrgali već grojza

Vinogradari u Gradišću su ljetos natrgali za 10 do 15 procentov već grojza nego obično. Uzrok za to su bile vrimenske okolnosti. Ali odvisno od regije su vinogradari imali poteškoće zbog šuše.

Sve u svem da je ljetošnja sezona za vinogradare bila jako uspješna, je rekao predsjednik gradišćanskoga saveza vinogradarov, Andreas Liegenled.

Najveći dio ljetošnje trgadbe je završio jur koncem septembra, tako rano kot jur dugo ne.