Mesarija Rohrer opet otprta

U Cindrofu je opet otvorila tradicionalna mesarija Rohrer, ka je bila poznata za svoj mesnati sir, ada za leberkez. Kad je bivši mesar Joži Rohrer išao u mirovinu, je mesarija ostala zaprta.

U Cindrofu opet otvorila mesarija Rohrer

ORF

Mesarija Roher u Cindrofu nudi sada 17 različnih vrsti leberkeza

U Cindrofu opet otvorila mesarija Rohrer

ORF

Štefan i Sirintra Rohrer

Pandiljak ju je njegov sin Štefan opet otvorio u tretoj generaciji. Ali on se je špecijalizirao na produciranje leberkeza.

U Cindrofu opet otvorila mesarija Rohrer

ORF

Ljudi su došli u velikom broju na otvaranje mesarije

U Cindrofu opet otvorila mesarija Rohrer

ORF

Mesnati sir iz vlašće produkcije Rohrer

Mesnati sir interpretiran na novi način

Štefan Rohrer je dugo živio u Tajlandu i u drugi zemlja. On kani u svojem mesnatom siru spojiti uticaj različnih kuhinjov i ga na novi način interpretirati. Štefan Rohrer hasnuje za produkciju svojega leberkeza friške začine iz regije.

Štefan Rohrer je mesar u tretoj generaciji. On i njegova žena Sirintra imaju na jelovniku 17 različnih vrsti leberkeza početo od Jožijevoga, kot ga je producirao njegov otac do mesnatoga sira s vasabijom ili s krvavicom. Prodaonica u Cindrofu je otprta svaki dan od 5.30 do 13.00.