25 ljet Pomoć pri raku u Gradišću

Gradišćanska pomoć pri raku je podvarala do sada 14.000 ljudi. Tu bilancu su načinili prilikom 25. obljetnice postojanja te organizacije u Gradišću. Uz pacijente društvo podupira i njeve najbliže rodjake i partnere. Pomoć pri raku se financira pomoću milodarov.

Gradišćanska pomoć pri raku ima savjetovališća u Borti, Gornjoj Pulji, Kiseloj Vodi, Niuzlju, Novom Gradu i Željeznu, a nudi i mobilno savjetovanje.

Kot samostalno društvo je sveučilišni profesor Karl Silberbauer 1. decembra 1993. ljeta utemeljio Gradišćanjsku pomoć pri raku. S takozvanim „Sonnberghof-om“ u Kiseloj Vodi ima jako modernu ustanovu za onkološku rehabilitaciju.