Peticija protiv dužega otvaranja Outleta

Prik 2400 ljudi je do sada potpisalo peticiju protiv toga, da pandrofski outlet centar bude proširio svoje prodajno vrime do devetih navečer. Kot je rekao Johann Tesarek od Saveza sindikatov bi duže prodajno vrime imalo negativne posljedice za personal prodavaonic kot i za njeve familije.

Pravno gledano da je proširenje prodajnoga vrimena moguće. Direkcija Mc Arthur Glen designer outleta u Pandrofu je kod kotarskoga poglavarstva u Niuzlju prosilo proširenje prodajnoga vrimena na djelatnike. Ovako da kanu reagirati na potriboće i želje kupcev, je rekao menedžer outlet centra Mario Schwann.