Društva moru ranije staviti molbe

Savezno kancelarstvo je izjavilo, da će jur ljetos u jeseni pozvati organizacije narodnih grup, da stavu svoje molbe za podupiranje projektov 2019. ljeta. Tako da kanu friže obdjelati molbe i isplatiti pineze. Kancelarstvo kani pozive razislati jur koncem oktobra.

Rok za prošnje je predvidjen do 30. novembra 2018. ljeta.