Prometna nesrića i drapa u Velikom Borištofu

U Velikom Borištofu je utorak otpodne po prometnoj nesrići došlo do drape. 66-ljetni muž se je zavezao u auto 33-ljetnoga i se dalje vozio. Od nesriće pogodjeni 33-ljetni vozač se je obrnuo i odvezao za počiniteljem.

Kad su obadva postali je došlo do verbalne svadje, ka je završila tim da je 66-ljetni rukom hanuo mladjega kod vrata.

Počinitelj nesriće je bio alkoholiziran

Policija iz Gornje Pulje, ka je u medjuvrimenu stigla, je umirila svadju. Tokom protokoliranja nesriće su upamet zeli, da je 66-ljetni vozač alkoholiziran. Pri mirenju alkomatom se je ispostavilo, da je muž imao 1,88 promilov alkohola u krvi. Zeli su mu vozačku dozvolu i ga prijavili zbog biga od nesriće, alkoholiziranja i zbog lakoga ranjenja tijela.