Zemlja kani intenzivirati borbu protiv glifosata

Zemlja Gradišće jur pet ljet dugo već ne hasnuje glifosat, na primjer uz ceste. I 30 gradišćanskih općin, med prvimi je 2013. ljeta bila Dolnja Pulja, djelaju prez ovoga herbicida. Sada kanu produbiti borbu protiv ovoga otrova.

Dugoročni cilj je, da se pomoću različnih inicijativov i u privatni vrti Gradišća odreče od hasnovanja glifosata, je nazvistila zemaljska savjetnica za čuvanje okoliša Astrid Eisenkopf (SPÖ).

Glifosat pogibeljniji nego do sada poznato

Glifosat je najprošireniji otrov širom svita, koga upotribljavaju na lapti, u loza, parki, vrti i cimitori. Ali polag Svitske organizacije za zdravlje (WHO) je glyphosat čuda pogibelniji za ljude, živine i biljke, nego se je do sada mislilo i naredno prouzrokuje rak.

Zemlja Gradišće se u budućnosti kani odreći glyphosata i kod vrtljarenja okolo kulturnih i tehnoloških centrov, tako Eisenkopf. I u seljačtvu je glifosat problematičan. Poduzeća, ka kanu minjati na biološku produkciju, moru uostalom do sredine decembra potribovati EU-podupiranja.

Zemlja kani podupirati poduzeća prez pesticidov

Kot su pandiljak nazvistili zemaljski savjetniki Verena Dunst i Hans Peter Doskozil će Zemlja Gradišće u budućnosti podupirati samo seljačka poduzeća, ka se odreču glifosata i pesticidov, ada pred svim bio-poduzeća.

U dojdući tajedni će djelatna grupa izdjelati konkretne mjere. U Gradišću se 31 procenat seljačkih površin obdjeljuje po biološki smirnica. Novim sistemom podupiranja kanu osigurati opstanak malih seljačkih poduzeć.