U Dolnjoj Pulji obnovili križ i Trojstvo

U Dolnjoj Pulji je društvo za polipšanje sela dalo obnoviti pilj svetoga Trojstva na športskoj ulici, ka pelja prema Longitolju. Zvana toga je društvo dalo sanirati putni kameni križ uz potok, koga je 1870. ljeta dao postaviti Pavao Ferčak.

Križ

Gabi Fellinger

Križ je dao postaviti Pavao Ferčak

U obnovljenje dvih piljov je društvo za polipšavanje sela pod peljanjem Gabike Fellinger investiralo 7.200 eurov.

Trojstvo i Križ

Gabi Fellinger

Za obnavaljanje su investirali oko 7.200 eurov

Sada još kod počivališća uz biciklističku stazu kanu urediti mali park skulpturov. Postavit ćedu tri skulpture od pješćanoga kamena, ke je napravio pokojni umjetnik Franc Koosz iz Dolnje Pulje.