Završila „Fascinacija istočna Europa“

Na sveučilišnom campusu u starom AKH-u je subotu završilo težišće „Fascinacija istočna Europa“. Jedan tajedan dugo su se u različni predavanji, diskusija i čitanji bavili s razvitkom ove regiije, u koj živu brojne narodne grupe.

Pri završnoj priredbi, literarnom i muzičkom putovanju uz Dunaj, je čitala Mercedes Echerer i kot gost Ivan Rončević a za muzički okvir se je skrbio gradišćanskohrvatski sastav Blue Danube orkestar.

Fascinacija istočna Europa

Katarina Tyran

Mercedes Echerer, Viera Wambach i Ivan Rončević su čitali

Fascinacija istočna Europa

Katarina Tyran

Blue Danube orkestar pri završnom večeru

Katarina Tyran od bečanske Slavistike je rekla o težišnom tajednu, da je koncept dobro funkcionirao i da je šarolika publika priminala ponudu Institutov za istočnu povijest i slavistiku.

Fascinacija istočna Europa

Katarina Tyran

Pri otvaranju izložbe o povijesnoj većjezičnosti u Austriji, Katariny Tyran 3. s desne strani

Slavistika da je priridila izložbu postoerov ki zarcalu pristup Republike Austrije većjezičnosti. Na jednim ovih posterov da su bili zastupani i gradišćanski Hrvati, tako Katarina Tyran.
Težišni tajedan su organizirali Instituti za istočnoeuropsku povijest i za slavistiku prilikom 20. obljetnice postojanja Campusa.