Masterplan za gradišćanske bolnice

Zemaljski savjetnik Hans Peter Doskozil je danas najavio izdjelanje masterplana za bolnice u Gradišću. Kako je naglasio pri prezentaciji u Bolnici Milosrdne braće u Željeznu kanu masterplanom osigurati kvalitet opskrbe u bolnica.

Masterplan bolnice

ORF

Pri konferenciji za štampu su predstavili masterplan za bolnice u Gradišću

Na svaki način kanu i pri tom obdržati svih pet bolnic kot i sva djelatna mjesta. Projekt će koordinirati Gradišćanski zdravsteni fond (BURGEF), a peljač projekta je ekonom i stručnjak za zdravstveni menedžment, Johannes Živković.

Johannes Živković

Viktorija Palatin

Johannes Živković

Masterplan bolnice

ORF

U budućnosti ćedu se bolnice morati špecijalizirati na odredjena liječenja

Po aktualnom planu ćedu sve bolnice ostati, pravoda će biti potribno, da se pojedine bolnice špecijaliziraju na odredjena liječenja, tako da u budućnosti već neće moć svaka bolnica liječiti sve, tako Živković.
Plan ćedu izdjelati tokom jednoga ljeta, u valjanosti da će ov biti do 2025. Onda da ćedu evaluirati plan i ga eventualno opet adaptirati.