70 ljet Savez općinskih bilježnikov

Zemaljski savez gradišćanskih općinskih bilježnikov i bilježnic je u Andau u Zajezerju imao svoje ovoljetno spravišće i pri tom svečevao 70-ljetno postojanje. U sklopu s tim su se spomenuli i obljetnice 100 ljet Prva republika.

Pokidob su u novo stvorenoj gradišćanskoj upravi preuzeli sistem noterov, ki je postojao u Ugarskoj odnosno za vrime monarhije, se je ova kombinacija i dobro pasala, je rekao Leo Radaković, bilježnik u Pinkovcu i predsjednik Gradišćanskoga općinskoga saveza.

70 ljet Gradišćanski savez općinskih bilježnikov Leo Radaković

ORF

Leo Radaković je i bio jedan od govoračev.

70 ljet Gradišćanski savez općinskih bilježnikov

ORF

Bilježniki iz cijeloga Gradišća su sudjelivali pri svečevanju.

U Gradišću službuju 193 općinski bilježniki. Med njimi je oko jedna tretina, točno 69 žen.

Bilježniki sve već kot manageri

Kip i zadaće općinskih bilježnikov i bilježnic se je u toku zadnjih ljet jako preminio, je rekao Leo Radaković. „To već nije činovnik u klasičnom smislu nego već kot manager“, je rekao Radaković. S jedne strane da imaju sve već digitalnih ponudov, ali ljudi da još svenek išću peršonski kontakt na općini.

Uza to su bilježniki konfrontirani s mnogimi zakoni, ki se redovito minjaju i ke moraju ispuniti. A to da i znači da je moraju približiti ljudem i stanovničtvu, razlaže Radaković.

70 ljet Gradišćanski savez općinskih bilježnikov

ORF

Svečevanje je bilo u vinogradarskoj dvorani...

70 ljet Gradišćanski savez općinskih bilježnikov

ORF

...u Andau u Zajezerju.