Seljaki primili potvrde dodatne kvalifikacije

Seljački institut za daljnju naobrazbu, kratko LFI, je gradišćanskim seljakom, ki su uspješno apsolvirali tečaje, predao certifikate. 26 seljakinj i jedan seljak su uspješno završili 40 uri dugu izobrazbu, med njimi i Marijana Karall iz Velikoga Borištofa.

Kot izobražena „seminarska seljakinja“ more sada pri tečaji, prezentacija i workshopi u škola predavati o vridnosti domaćih seljačkih produktov i na ov način uspostaviti vezu med seljačtvom i konzumenti. Po prvi put je institut ponudio tečaj za djelovanje u seljački društvi, savezi i gremiji.

Link: