Uspješan početak Dana mladine

Jako uspješno je počeo ljetošnji Dan mladine u Cindrofu. Polag organizatorov od Hrvatskoga akademskoga kluba je čer petak bilo već od 1.100 ljudi na tri programski točka. Vrhunac programa su pravoda bili koncerti trih muzičkih grup.

Brojni gosti ovkraj i onkraj granice su napunili dvoranu za jahanje. Grupa Jay Bow iz okolice je otvorila feštu, za tim su po prvi put u Gradišću nastupile Učiteljice iz Hrvatske. Gosti su pak mogli uživati koncert Bosutskih bećarov iz Hrvatske.

Dan mladine 2018 Cindrof HAK Jay Bow

ORF

Grupa Jay Bow je otvorila zabavni dio programa.

Dan mladine 2018 Cindrof HAK

ORF

Učiteljice su po prvi put nastupile u Gradišću.

Hrvatski akademski klub priredjuje Dan mladine po 46. put, a po drugi put u Cindrofu.

Predstavili su cindrofske „Britve“

Svetačno otvaranje je ljetos opet bilo odvojeno od zabavnoga programa u dvorani. Bilo je u pivnici kulturnoga centra. I ov put su organizatori od Tamburice Cindrof imali mogućnost predstaviti svoje društvo, ko ljetos svečuje svoju 55. obljetnicu postojanja. Kako je rekla predsjednica Hrvatskoga akademskoga kluba Martina Špiranec je to lipa tradicija a i načelnik Rainer Porič je koristio mogućnost da predstavi općinu i pozdravi goste Dana mladine.

Martina Špiranec predsjednica HAK-a

ORF

Predsjednica HAK-a Martina Špiranec se veseli dobromu početku ljetošnjega Dana mladine.

Dan mladine 2018 Cindrof HAK

ORF

U prepunoj pivnici kulturnoga stana su bili mnogi časni gosti.

Dan mladine

Hrvatski akademski klub priredjuje Dan mladine svako ljeto u nekom drugom selu, a to svenek u drugoj regiji po principu sjever, sredina i jug. Naticati se moru i sela iz Slovačke i Ugarske.

Geslo ljetošnjega Dana mladine glasi „Britve?“. Ovo su si Cindrofci sami izibrali, je rekla Špiranec. Cindrofci su u okolici naime poznati kot britve, ar su prlje zbog fabrike cukora uživali bolji gospodarstveni status. "Imali su već pinez, lipšu pratež i zbog toga su im rekli da su takozvani „Aufschneideri" ada britve“, razlaže Špiranec. Ov nadimak da ima malo negativnu konotaciju ali Cindrofci stavljaju upitnik u geslo tako da to vidu s humorom, tvrdi Špiranec.

Dan mladine 2018 Cindrof HAK

ORF

Geslo krasi i majice Dana mladine.

Priredba za sve generacije

Pri otvaranju ljetošnjega Dana mladine su predstavili suvrimenu gradišćanskohrvatsku literaturu. Čitali su autori Jurica Čenar, Ana Šoretić i Doroteja Zeichmann. Organizatorom od HAK-a je važno, da je na Danu mladine svaki put i kulturni program. Ovim miksom kanu i zadobiti bivše aktiviste Hrvatskoga akademskoga kluba, ki još svenek podupiraju društvo, kot i starju generaciju na ovu veliku feštu. Zbog toga priredba nije samo za mladinu, kako glasi u imenu, nego je za sve generacije, je rekla Martina Špiranec.

Dan mladine u Cindrofu se je počeo ali jur petak otpodne s dičjim otpodnevom na kom je bilo već od 200 dice iz okolišnih sel.

Lani je bio Dan mladine u sridnjem Gradišću i to u Dolnjoj Pulji.

Televizijski prinos o Danu mladine u Cindrofu predvidjamo za Dobar dan Hrvati 16.9.2018.

Link: