Dogodjaji i priredbe u slika

Na ovoj strani morete viditi „galerije“ slik, ke dokumentiraju zbivanja i dogodjaje med Gradišćanskimi Hrvati.

Pop-rock festival Filež

2. kaštelski koncert u Filežu

60 ljet Graničari

Kuga4kids u Lučmanu

25 ljet Mladina Šuševo

Hrvatski tajedan u Stinjaki

Biciklanje krez sridnje Gradišće

Croatisada 2018

40 ljet pjevačko društvo Nova Gora

Bista Filipa Kaušića u Celindofu

Jandre Karall slavio dijamantnu mašu

Papin pohod Trajštofu

Promises, promises u Mjenovu

Školska fešta u Velikom Borištofu

Linki