Hodočasniki na putu u Celje 2018

Kot svako ljeto su se i ov put koncem augusta opet otpravili brojni vjerniki piše na hrvatsko shodišće u Celje. I ljetos hodočasne grupe opet pišaču iz svih krajev Gradišća, Ugarske, Slovačke i iz Beča.

Subotu su uz druge hodočasniki iz Vulkaprodrštofa i Pandrofa stigli u Celje.

hodočasniki bazilika Celje Filež

privatna slika

Fileški hodočasniki su se jur petak mogli slikati pred bazilikom u Celju.

Petak ćedu jur prve hodočasne grupe dospiti u marijansko hodočasno mjesto u Štajerskoj. Ostale grupe ćedu im pak subotu slijediti.

hodočasniki na putu u Celje Štikapron godina

privatna slika

Neki hodočasniki, kot ova iz Štikaprona, su jur došli petak u godinu.

Zadnje grupe su krenule piše u Celje

Četvrtak su krenule poslidnje hodočasne grupe na put u Celje. Rano jutro su štartali hodočasniki iz Vulkaprodrštofa, Celindofa, Štikaprona i gradišćanski Hrvati iz Beča. Sve grupe ćedu subotu dospiti u Celje.

Šest hodočasnih grup je krenulo srijedu

Dva dane pred početkom 95. tradicionalnoga hrvatskoga shodišća u Celju se je srijedu otpravilo daljnjih šest hodočasnih grup na put u Celje. Najveća grupa je krenula iz Hrvatskoga Židana i drugih hrvatskih sel u Ugarskoj od Prisike, Unde do Petrovoga Sela.

Pinkovčani hodočastu 30 ljet u Celje

Hodočasniki iz Pinkovca su jur od pandiljka na putu u Celje. Pinkovčani jur od 1988. piše ide u Celje na hrvatsko shodišće, to znači da ljetos svečuju 30 ljet hodočašćenja u marijansko svetišće u Štajerskoj. Jur od samoga početka su imali svenek štaciju u Pöllau-u u Štajerskoj.

Daljnji hodočasniki na putu

Utorak su krenule daljnje hodočasne grupe na put u Celje. Iz Čembe i okolice je po jutarnjoj maši krenulo 27 ljudi skupa sa seoskim farnikom Brankom Kornfeindom. On će svaki dan služiti mašu i za pokojne hodočasnike.

Prve grupe piše na putu u Celje

Pandiljak su krenuli prvi hodočasniki piše na put u Celje, kade će petak početi tradicionalno hrvatsko shodišće. Kot prvi su se u ovo marijansko svetišće u Štajerskoj otpravili Pinkovčani. Grupa od 13 ljudi iz Pinkovca je štartala po blagoslovu farnika.

Linki